Inleiding

We besproken op welke manier accu’s zouden moeten worden geladen en hoe accu’s versneld verouderen als zij niet op de juiste manier worden geladen. Het bleek dat het laden van accu’s met de dynamo van de hoofdmotor een kwestie van compromissen is. Met acculaders is het iets minder ingewikkeld, omdat de meeste laders met een hoog uitgangsvermogen zijn voorzien van temperatuur- en spanningssensoren. Veel acculaders hebben ook 2 of 3 gescheiden uitgangen voor het gelijktijdig laden van 2 of 3 accu’s en bijna allemaal hebben ze een 3 traps laadkarakteristiek. makkelijker om per accubank een lader te installeren dan meerdere dynamo’s op de hoofdmotor te plaatsen.

Optimaal laden met een acculader
Ik hoop dat het in de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden dat het laden van accu’s zorgvuldig denken vereist. In de nieuwe Phoenix laders van Victron Energy is alle kennis en ervaring zoals in dit boek beschreven samengebracht.

De laders hebben een adaptieve 4-traps laadkarakteristiek
Het microprocessorgestuurde ‘adaptieve’ accu management systeem kan ingesteld worden voor verschillende soorten accu’s. De adaptieve functie past het laadproces automatisch aan het gebruik van de accu.

Door aanpassing van de absorptietijd zorgt de lader voor de juiste hoeveelheid lading
Bij geringe ontlading van de accu wordt de absorptietijd kort gehouden om overlading en overmatig gassen te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verlengd om de accu volledig te laden.

Beperking van veroudering door overmatig gassen: begrensde spanningsstijging (BatterySafe functie)
Indien, om de laadtijd te verkorten, gekozen wordt voor een hoge laadstroom en ook een verhoogde laadspanning, dan zal de Phoenix lader nadat de gasspanning is bereikt de stijgsnelheid van de spanning begrenzen. Zo wordt overmatig gassen in de eindfase van de laadcyclus voorkomen.

Minder onderhoud en veroudering wanneer de accu niet gebruikt wordt: de opslagfunctie (BatteryStorage functie)
De Phoenix lader schakelt over op ‘opslag’ wanneer er gedurende meer dan 24 uur geen ontlading plaatsvindt. De spanning wordt dan verlaagd tot 2,2 V/cel (13,2 V voor een 12 V accu).De accu zal dan nauwelijks meer gassen en corrosie van de positieve platen wordt zoveel mogelijk beperkt. Eens per week wordt de spanning verhoogd tot absorptie niveau om de accu weer bij te laden; dit voorkomt stratificatie van de elektrolytoplossing en sulfatering van de platen.

Drie uitgangen om drie accu’s te laden
De Phoenix laders hebben 3 uitgangen waarvan er 2 de volle uitgangsstroom kunnen leveren. De derde uitgang, bedoeld voor het laden van een startaccu, is begrensd op 4 A en heeft een iets lagere uitgangsspanning.

Temperatuurcompensatie
Een temperatuursensor die op de min-pool van de accu gemonteerd kan worden zorgt ervoor dat de laadspanning afneemt wanneer de accutemperatuur stijgt. Dit is bijzonder belangrijk voor Gel- en AGM-accu’s, die anders mogelijk door overladen zouden uitdrogen.

’Voltage Sense’: laadspanning meten op de accu of op het DC verdeelpunt
Om spanningsverlies door kabelweerstand te compenseren, zijn de Phoenix laders voorzien van ‘Voltage Sense’ zodat de accu altijd de juiste laadspanning krijgt.

Meerdere accu’s laden
De problemen die zich dan voordoen zijn analoog aan die welke beschreven zijn voor de dynamo, zie paragraaf 5.2.2. De goedkoopste oplossing is een lader met meerdere uitgangen. De beste oplossing is een aparte acculader voor elke accu.

Meerdere accu’s laden met 1 lader
Veel acculaders hebben 2 of 3 uitgangen die onderling gescheiden zijn door diodes. De spanning wordt geregeld aan de primaire kant van de diodes en is wat hoger afgesteld om de gemiddelde spanningsval over de diodes te compenseren. Met inbegrip van de bekabeling kan hierdoor, wanneer er veel stroom loopt, de spanningsval oplopen tot meer dan 1.5  Volt. Als de stroom gering is zal de spanningsval afnemen tot minder dan 0.5 V. Dit betekent dat een laadspanning van bijvoorbeeld 14.4 V bij lage stroom daalt tot 13.4 V bij de volle laadstroom. Dit is niet al te bezwaarlijk zolang de accu’s regelmatig geladen worden zonder dat er tegelijkertijd veel stroom wordt afgenomen door diverse gebruikers. De beoogde laadspanning van 14.4 V kan namelijk alleen bereikt worden als de stroom tijdens de absorptie periode afneemt tot een lage waarde.

Temperatuurcompensatie
Temperatuur compensatie heeft slechts een beperkt effect omdat de verschillende accu’s ook een verschillende temperatuur zullen hebben.


Voltage sense’
Compensatie van de spanningsval door de laadspanning direct op het DC verdeelpunt of de klemmen van 1 van de aangesloten accu’s te meten resulteert in nauwkeurig laden van die accu, en mogelijk overladen van de overige accu’s.

Microprocessor gestuurde accuscheiders
Een goed compromis is nauwkeurig laden, inclusief temperatuur- en spanningcompensatie van de dure

serviceaccu, en de overige accu’s aansluiten op de service accu met microprocessor gestuurde

accuscheiders. Een bijkomend voordeel is dat de dynamo van de hoofdmotor dan automatisch ook alle accu’s

zal laden.